SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Att byta elbolag
June 28th, 2013

Att byta elbolag är inte längre särskilt svårt eller komplicerat. Många har upptäckt att de kan spara upp till tusentals kronor varje år genom att byta till ett elbolag som erbjuder bättre elpriser än deras nuvarande leverantör. Har du bestämt dig för att byta elbolag och dra nytta av din möjlighet att få billigare elpriser, ska du börja med att höra av dig till ditt nuvarande elbolag och meddela vilket bolag du vill byta till. Din nuvarande elleverantör hjälper dig med allt det praktiska och själva processen brukar ta ungefär en månad.

Vad baseras då våra elpriser på? Något man ofta talar om är det så kallade spotpriset. Spotpris är det pris som sätts på elen vi förbrukar och styrs av elbörsen Nord Pool. Denna elbörs sätter ett pris på vad morgondagens el kommer kosta varje timme under dygnet och baseras på tillgång och efterfrågan. Desto mer el den genomsnittlige svensken förväntas förbruka under en viss timme på dygnet, ju högre blir våra elpriser. Förväntas det t.ex. bli väldigt kallt, innebär det kanske att spotpriset kommer höjas eftersom man kan räkna med att vi kommer förbruka mer el då. En del elbolag använder sig av så kallat volymvägt spotpris, vilket innebär att de timmar då vi använt extra mycket el kommer få större genomslag på vårt totala elpris. Detta innebär oftast något dyrare elpriser än om vi betalar ett genomsnittspris för hela månaden. För de flesta människor baseras vår elräkning alltså på hur högt spotpriset varit varje dag under tidsperioden samt hur mycket el vi förbrukat under samma tidsperiod. http://www.elpris.biz


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa