SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Städning hemma i Stockholm

När det gäller hushållsnära tjänster, som blivit allt vanligare sedan lagen om skattereduktion trädde i kraft, kan behoven se lite olika ut, beroende på kundens livssituation. Vi pratade en stund med Peter Svanborg, som är grundare till en av de största leverantörerna av hushållsnära tjänster, hjalphemma.se .

“Det vanligaste scenariot är ju en familj som inte har tid och ork att dra hela lasset i hemmet, när arbetsdagen är slut”, säger Peter. “Men det är inte det enda scenariot. För vissa av våra kunder är det dessutom ekonomiskt lönsamt att anlita oss. Man får mer tid till inkomstbringande verksamheter, som annars skulle hamna på efterkälken i större utsträckning. På det sättet så kan det vara en ren förtjänst att anlita ett företag som Hjälp Hemma.

Men kvaliteten på våra tjänster handlar ju också mycket om det personliga bemötandet”.

Peter menar att många företag missar målet vad gäller kundkontakt. “Man vill nog gärna, men är inte alltid beredd att lägga så stora resurser som faktiskt krävs för att kunden ska känna sig sedd på riktigt”.

För att säkerställa sådana aspekter värnar man om sina anställda på ett exeptionellt sätt på Hjälp Hemma. Fortbildning i form av kurser, workshops, att skapa olika events, där man träffas och har kul ihop är sådant som bidrar. Man tränar i att kommunicera effektivt och konstruktivt. Att lyssna lite extra. Både på varann och på kunderna.

Man bygger på det viset ett starkt och sammansvetsat personalgäng och säkrar ett konstruktivt företagsklimat.

“Sådant är helt centralt”, säger Peter. “Det handlar om satsningar som betalar sig på många olika plan och på lång sikt. Om vi ska sträva efter att höja livskvaliteten för våra kunder, ja då måste vi ju värna om sådant även för våra anställda”, säger han. “Dom är ju, jämte kunderna, det verkliga kapitalet i vår verksamhet”. Besök www.hjalphemma.se

 

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa