SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Företag, liksom organisationer i stort, vinner mycket på att rekrytera

Företag, liksom organisationer i stort, vinner mycket på att rekrytera rätt personer till rätt positioner. På så sätt skapar bästa möjliga miljö för hög produktivitet och bra relationer medarbetarna emellan. Varje individ har en unik kompetens. Att matcha denna profil mot specifika uppgifter är dock inte alltid så lätt. Många organisationer har förlegade rutiner när det gäller arbetsintervjuer och den eller de som intervjuar saknar dessutom adekvat utbildning. Vidare är det ju inte ovanligt att en jobbsökande överdriver eller skönmålar sina kunskaper för att få jobbet. För att förbättra rekryteringsprocessen och andra HR funktioner är det ofta bra att gå utanför den egna organisationen och istället hyra in externa experter. Det är ofta enklare för den utomstående att identifiera eventuella svagheter. Konsultfirman

HRM Solutions har specialiserat sig på HR tjänster. Vi arbetar med organsationer i alla storlekar och har under åren byggt upp en gedigen kompetens för ledning på både operativ och strategisk nivå. På vår hemsida, http://hrmsolutions.se, kan du läsa om de tjänster vi erbjuder. Om du har frågor eller önskar hyra en viss tjänst, kontakta då oss per telefon, +46 722 216 750, eller via email, info@hrmsolutions.se. Hör av dig så berättar vi mer om vår verksamhet, vår vision och hur vi arbetar.

Några av våra tidigare kunder inkluderar Menigo Foodservice, Empower, Tema, SNS, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Industrifonden. När det gäller personalfrågor finns det inga universallösningar. Varje organisation har sina unika styrkor och svagheter. Med HRM Solutions får du professionellt och pragmatiskt HR stöd. Du hittar oss på www.hrmsolutions.se!

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa